Независим финансов одит, счетоводни услуги, данъчна защита, правни услуги

Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комплексно и частично счетоводно обслужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Бизнес консултации

Kомпанията ни е специализирана в предоставянето на бизнес консултации отнасящи се до инвестиционните дейности.

Бизнес планиране

Бизнес планиране е процес включващ създаването на мисия или цел на дружество, както и определяне на стратегии, които ще се използват за постигането на тези цели и мисия.

ПОЛЗИ ОТ ОДИТА

Подкрепа на счетоводителите – най-добър ефект има, когато работата по финансовият одит започне преди да е приключила финансовата година, за да има време да бъдат направени, ако се налага корекции в отразяването на дадени сделки или събития.

Сигурност за мениджмънта – независими високо квалифицирани специалисти – одиторите, проверяват всички процеси и тяхното коректно отразяване във финансовите отчети. Вярна и честна работа на счетоводния отдел и на съставителя на отчета. Така мениджърите са сигурни, че отчетите са достоверно отражение на финансовото състояние.

Одитите могат да определят областите във финансовата структура на организацията, които се нуждаят от подобрение, и как да се прилагат подходящи промени и корекции.

Одитът може да разкрие неточности и несъответствия в рамките на записи на дадена организация, които могат да бъдат признаци за слаба финансова организация.

Защита на собствениците – собствениците получават потвърждение от независима страна за достоверността на финансовия отчет, информация за евентуални допуснати грешки, злоупотреби или измами от лица, заети в дейността на дружеството, както и мениджмънта му.

Достатъчна и достоверна информация за всички други заинтересовани лица от дейността на предприятието – финансови институции, инвеститори, контрагенти, възложители.

Повече доверие за кредиторите и бизнес партньорите на дружеството – За бизнес общността, редовните одити повишават репутацията в компанията и е правят желан бизнес партньор. Финансовите одити са предпоставка за по-нисък инвестиционен риск за почти всеки вид бизнес кредит.


Одиторски услуги

За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита.

Счетоводни услуги

Ние предлагаме комплексно и частично счетоводно обслужване. Към предлаганите от нас счетоводни услуги се включва и пълния пакет от данъчни услуги.

Данъчни услуги

Ние се стремим да помогнем на своите клиенти, като ги запознаем и консултираме с най-актуалните постановки и тенденции свързани с данъчното законодателство, използвайки всички законови възможности за гарантиране на техните интереси.

Правни услуги

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи, специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

КЛИЕНТИ

 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • buildproplusbuildproplus
 • 17011701
 • 17021702