Счетоводни услуги

КОРЕКТ РЕПОРТ ООД : за предприятия от всички сфери и отрасли за които не съществуват правни ограничения при  съвместяване на предлаганите от нас услуги ние предлагаме комлексно и частично счетоводно обсужване включващо: