Правни услуги

Право

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез нашите юристи,  специализирани в областта на данъчното, търговското и вещното право извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, включително:

  • защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки;
  • защита пред съд при спорове във връзка с недвижими имоти;
  • представителство и съдействие по концесионни процедури;
  • представителство и съдействие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
  • консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа;
  • изготвяне на франчайзингови договори;
  • съдействие при спорове във връзка със застрахователни договори;
  • осъществяване на сделки със земя в полза на чужди граждани и дружества;
  • осъществяване на квалифицирани контакти с местни и централни органи на държавна власт;
  • фирмена регистрация, респективно промени в търговския регистър;