Европейската комисия обмисля въвеждането на радикални структурни промени касаещи одиторската индустрия, въвеждане на нов регулатор определящ фирмите, задължителна ротация на одиторските предприятия и контрол на консултантските такси. Комисията е предложила регистрация на одиторските предприятия в Европа.“С одиторските предприятия, както и с други сектори, статуквото не е опция, статуквото няма да бъде опция за Европейската комисия“, заяви комисар Мишел Барние .

В документа също така се предлага въвеждането на съвместни одити, широко използван във Франция и въвеждането на „ограничен одит“ за малки и средни предприятия. Комисията също така се опитва да се пребори със  схващането „колкото по-голямо е одиторското предприятие толкова по-добре“ усещане подтикващо дружествата да ползват услугите на голямата четворка. Това помога на големите одиторски предприятия да си осигуряват все повече одитни ангажименти, като по този начин допринасят за липсата на динамика на пазара.Съобщението беше приветствано от счетоводни и одиторски дружества.