На нашия сайт можете да откриете последните изменения на МСФО приети с Регламент на Европейския парламент и Нормативни актове отнасящи се до счетоводната и одиторска дейност